?

Log in

eri vänkää [entries|archive|friends|userinfo]
idioottipop......

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Mar. 12th, 2008|03:50 pm]
idioottipop......

robottikoira


Tämmöstä tänää!
Link2 comments|leave a comment

(no subject) [Oct. 23rd, 2007|12:19 pm]
idioottipop......

zaplini
WHYY MASA CRYYY

Link4 comments|leave a comment

(no subject) [Jul. 24th, 2007|01:27 am]
idioottipop......
empatiavajaus
rakastan mun beibii
mun beibi rakastaa mua

uuuu-uu-uuu--uuuuuuuuuuu
Link1 comment|leave a comment

(no subject) [Jun. 30th, 2007|01:13 pm]
idioottipop......

zaplini
useimmat punkkarit ovat vitun laumasieluisia älykääpiöitä, lampaan tasolla määkiviä idioottiheimolaisia konsanaan. tämä on tie, totuus ja elämä.
Linkleave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]